Program OPPIK

Společnost EUTIT s.r.o. realizuje projekt s názvem „Představení produktů EUTIT s.r.o. na zahraničních veletrzích“, na který zažádala o dotaci v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Na danou operaci je poskytována finanční podpora od Evropské Unie.

Předmětem výše uvedeného projektu je účast na zahraničních veletrzích, aby se firmě podařilo expandovat na zahraniční trhy i mimo EU. Předpokládaná realizace projektu je od 1.1.2017 do 31.12.2019
OPPIK
EUTIT s. r. o., Slévárna čediče a eucoru, č.p. 196, 353 01 Stará Voda
Tel.: +420 354 789 135, Fax: +420 354 691 480
e-mail: eutit@eutit.cz, www.eutit.cz