EUTIT - Projekt FVE

Projekt FVE

ÚSPORY ENERGIE DANÉ VYUŽITÍM FOTOVOLTAICKÉHO SYSTÉMU VE SPOLEČNOSTI EUTIT S.R.O. je spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny. Přínosem investice je snížení znečištění životního prostředí při výrobě elektrické energie
nezbytné pro provoz činnosti žadatele.

Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

FOND
EUTIT s. r. o., Slévárna čediče a eucoru, č.p. 196, 353 01 Stará Voda
Tel.: +420 354 789 135, Fax: +420 354 691 480
e-mail: eutit@eutit.cz, www.eutit.cz