Doporučená malta

Malta Eufix-S

Jako jeden z nejdůležitějších parametrů při pokládce čedičových tvarovek je kvalitní a řádné přilepení. Proto v našem sortimentu přinášíme maltu EUFIX S, kterou doporučujeme pro dokonalé a trvanlivé nalepení, ale i vyspárování našich tvarovek, zejména pro kanalizace.

Eufix-S: 
- je speciální jednosložková objemově kompenzovaná malta s upraveným náběhem tuhnutí pro lepení a spárování prvků a tvarovek z taveného čediče
 
- je malta určená speciálně pro lepení, spárování a ukládání prvků z taveného čediče na betonové konstrukce (podlahové povrchy, stěny, trouby, šachty apod.) i do prostředí trvale zatíženého vodou
 
- je možné použít i na jiné typy staveb, např. pro zátěžové průmyslové haly
 
- prodáváme současně s našimi výrobky a zákazník ji tedy může objednat společně s čedičovými tvarovkami a odebrat přímo v našem závodě
 
- je malta dodávaná jako hotová prefabrikovaná směs kameniva, anorganických plniv, portlandského cementu a speciálních přísad, smícháním se záměsovou vodou v určeném poměru vznikne speciální lepící a spárovací malta dobře zpracovatelná zednickým způsobem, která se fyzikálně a chemicky vytvrzuje
 
EUTIT s. r. o., Slévárna čediče a eucoru, č.p. 196, 353 01 Stará Voda
Tel.: +420 354 789 135, Fax: +420 354 691 480
e-mail: eutit@eutit.cz, www.eutit.cz