Spadišťové kusy

Spadiště DN 400

Nátokové tvarovky, oblouky a trubky pro obtoky ve spadištích

je vhodné použít naše odolné čedičem vyložené spadišťové díly. Za pomoci technologie používané u dílů pro potrubí vyrobíme potřebné tvarové kusy celého budoucího spadiště.

Jedná se o rovné trubky nebo oblouky jejichž sesazením vznikne potřebný obtok. Hrdlo a dřík u těchto kusů vytváříme pomocí čedičové vložky, která je vlepena do ocelového pláště.

Je možné vyrábět různé průměry dílů, délky trub, oblouky různých rádiusů i úhlů dle požadavku. Prakticky záleží jen na Vás a vašem požadavku.

Nejvhodnější je zaslat nám výkres požadovaného řešení a my Vám rádi navrhneme vhodné díly. 
Zde je nákres jak může vypadat sestava spadiště. 
 
←  V menu vlevo si vyberte spadišťové tvarovky, které hledáte.
EUTIT s. r. o., Slévárna čediče a eucoru, č.p. 196, 353 01 Stará Voda
Tel.: +420 354 789 135, Fax: +420 354 691 480
e-mail: eutit@eutit.cz, www.eutit.cz