Žlábek pro odvodnění mostů

odvodneni mostu

Tento žlábek je vyvinutý na míru

pro potřeby nejvíce namáhaných míst odvodnění mostních konstrukcí.

A to prostoru na povrchu úložných prahů mostních opěr, zvláště podél líce závěrné zídky.
 
Délka tavrovky je 330 mm. Ostatní rozměry viz. odkaz na nákres níže.
EUTIT s. r. o., Slévárna čediče a eucoru, č.p. 196, 353 01 Stará Voda
Tel.: +420 354 789 135, Fax: +420 354 691 480
e-mail: eutit@eutit.cz, www.eutit.cz