Klín

klín 0000487-0102
klin

Chemicky odolné čedičové kanalizační klíny určené k vyzdívání klenby stoky. 

rozměrhmotnost
240/115/85-505,00 kg
EUTIT s. r. o., Slévárna čediče a eucoru, č.p. 196, 353 01 Stará Voda
Tel.: +420 354 789 135, Fax: +420 354 691 480
e-mail: eutit@eutit.cz, www.eutit.cz