Stoková vložka DN200 R1100 dvoupásová

Čedičová tvarovka pro zaústění domovní přípojky do dvoupásového zdiva vejčité stoky.

Tvarovka je následně obezděna používanými cihlami, např. čedičovými.
 
 
EUTIT s. r. o., Slévárna čediče a eucoru, č.p. 196, 353 01 Stará Voda
Tel.: +420 354 789 135, Fax: +420 354 691 480
e-mail: eutit@eutit.cz, www.eutit.cz