Oblouky

Oblouky vyložené čedičem nebo eucorem


vyrábíme dle požadavku zákazníka v různých světlostech, rádiusech a úhlech.

Mezi standardní výrobní jmenovité světlosti (Js), rádiusy (R) a úhly patří: Js = 50; 82,5; 100; 125; 150; 175; 204; 225; 254; 303; 356; 400; 456; 500; 600 mm.
R= 750; 1000; 1500; 2000; 3000 mm.

Úhel: 15°; 30°; 45°; (60°; 90°) Oblouky jsou spojovány přírubovými spoji, nejčastěji 1x pevná a 1x točivá příruba pro tlak PN 6, PN 10 a PN 16 dle normy DIN. Tyto potrubní díly jsou opatřeny 1x základním nátěrem V200 odstín 0840 – červenohnědá.

V případě požadavku lze vyrobit i oblouky jiných rozměrů.


Technický nákres oblouku zde ke stažení:

EUTIT s. r. o., Slévárna čediče a eucoru, č.p. 196, 353 01 Stará Voda
Tel.: +420 354 789 135, Fax: +420 354 691 480
e-mail: eutit@eutit.cz, www.eutit.cz