Kompenzátory

NOVINKOUnašeho výrobního sortimentu jsou axiální kompenzátory vyložené čedičem nebo eucorem pro pneumatickou i hydraulickou dopravu abrazivních a chemicky agresivních látek. Vnitřek kompenzátorů je celý(!) ochráněn otěruvzdornou vložkou. Standardně vyráběny pro tlak PN 10.
 
Možnosti použití:
 
Axiální kompenzátor vyložený čedičem nebo eucorem je zařízení, které se používá k vyrovnání délkových změn způsobených změnami teploty v potrubních systémech.
Kompenzátor je možné namontovat ve vodorovné i svislé poloze. Při svislé poloze doporučujeme, aby byl posuvný kus v horní poloze.
Při montáži je nutné dbát na správné nastavení stavební délky, aby se dilatace potrubí kompenzovaly v přípustném rozmezí zdvihu kompenzátoru (řeší projekt).
 
Kompenzátory - potrubí
výkres vyráběných typů kompenzátorů s hlavními kótami
Hlavní výhody našeho řešení kompenzátoru:
  • Otěruvzdornost daná čedičovou / eucorovou vložkou
  • Provozní spolehlivost
  • Vysoká životnost kompenzátoru  stejná jako ostatního čedičem či eucorem vyloženého potrubí
  • Připojovací rozměry a vnitřní světlost kompenzátoru jsou identické jako u zapouzdřených dílů
  • Možnost instalace kompenzátoru na stávající potrubní trasu bez nutnosti použití přechodových přírub
  • Dodání dílů potrubní trasy včetně kompenzátorů od jednoho dodavatele - výrobce
 
Dodávka

Kompenzátory dodáváme zkompletované na střední délku s tolerancí +/- 5mm. Utažení šroubů bude provedeno tak, aby kompenzátor držel stanovený tvar a délku (samovolně se nepohyboval). Případné potřebné dotažení bude provedeno až při montáži. V případě jiného přání (např. tlakové zkoušky či utahovací moment na šroubech) uvede toto zákazník v objednávce.

EUTIT s. r. o., Slévárna čediče a eucoru, č.p. 196, 353 01 Stará Voda
Tel.: +420 354 789 135, Fax: +420 354 691 480
e-mail: eutit@eutit.cz, www.eutit.cz