Atypical floors

Atypical floors

Zkušební dráhy

Testovací dráhaTestovací dráha pro automobily ze speciálních dlažeb SKID PAN.Dlažba SKID-PAN na automobilovém polygonu(25)Dlažba SKID-PAN automobilový polygonTestovací dráhaTestovací dráhaKopřivnice(20)Kopřivnice(12)Dráha z dlažby SKID-PAN(14)Dlažba SKID-PAN automobilový polygon 3Zkušební polygon z dlažby SKID-PAN(24)Dlažba SKID-PAN automobilový polygon 1Kopřivnice(57)Testovací dráha pro automobily ze speciálních dlažeb SKID PAN.Testovací dráha pro automobily ze speciálních dlažeb SKID PAN.
EUTIT s. r. o., Slévárna čediče a eucoru, č.p. 196, 353 01 Stará Voda
Tel.: +420 354 789 135, Fax: +420 354 691 480
e-mail: eutit@eutit.cz, www.eutit.cz