Eutit
Historie přetavená v úspěch
Domovská stránka / Produkty / Kanalizace

Kanalizace z čediče

Pro použití v kanalizacích,

vyvinula naše společnost ve spolupráci s odborníky výrobky, které slouží k výstavbě, ale i rekonstrukci stokových sítí. A co je hlavní - několikanásobně (!) zvyšují životnost těchto děl v porovnání s ostatními materiály a technologiemi.

Ve snaze předcházet poruchám zděných stok se došlo k závěru, že nejúčelnější řešení bude takové, které bude minimalizovat počet spár ve dnové části stoky a pro které se použije co nejkvalitnější stavební materiál. Na základě spolupráce firmy EUTIT s.r.o. a jejích zákazníků byl tento požadavek splněn a byl vyvinut stokový žlab z taveného čediče. Vysoká odolnost proti abrasivním účinkům suspendovaných a po dně sunutých anorganických materiálů a praktická netečnost taveného čediče proti agresivnímu působení látek obsažených v odpadní vodě jsou dalšími výhodami tohoto řešení.

Přesto, že čedičový žlab je cenově nákladnější než jiné materiály, přinese jeho použití při rekonstrukčních stavebních pracích na stokové síti i výrazné úspory. Dosavadní technologie výstavby zděných stok umožňuje uvést je do funkce až po osazení žlábku, provedení alespoň části dnového zdiva a jeho vyspárování. Po dobu těchto prací musí být používán provizorní obtok. Při použití čedičových žlábků proběhne jejich osazení v krátké době a lze je brzy použít k odvádění odpadních vod. Krátkodobou výluku v odvádění splašků lze překlenout čerpáním.

V obou případech však existuje riziko dešťového průtoku a znehodnocení provedených stavebních prací. Podmínkou dlouhé životnosti zděné stoky s čedičovým žlábkem je jeho správné podbetonování a kvalitní provedení nosných betonů spodní části stoky. K zajištění tohoto požadavku se používá tekutá směs, vyráběná v betonárkách, dopravovaná míchači na stavbu a ukládaná na místo pomocí hadic a čerpání.

Pro nalepení čedičových tvarovek doporučujeme maltu EUFIX S, speciálně vyvinutou k lepení čedičových výrobků v kanalizacích, kterou můžete zakoupit spolu s čedičovými výrobky v naší firmě.
 

Žlaby a tvarovky

 • žlaby pro vejčité stoky pražského formátu - PN
 • žlaby pro vejčité stoky rozměru b:h = 2:3 - CN
 • radiální tvarovky v tl. 23mm pro vyložení stok kruhových průřezů
 • radiální tvarovky v tl. 30mm pro vyložení stok kruhových průřezů
 • ostatní radiální tvarovky pro vyložení stok kruhových průřezů
 • žlaby pukané z trub
 • žlábek pro odvodnění mostů

Trouby kanalizační

 • kanalizační čedičové trouby - délka 0,5 metru
 • trouby pro ražení - délka 1 metr
 • trouby pro ražení IN LINE - délka 0,5 metru

Spadišťové kusy

 • trouba pro spadiště
 • oblouk pro spadiště
 • tvarovka pro spadiště

Kanalizační cihly

 • cihla
 • cihla půlka
 • kantovka
 • kantovka půlka
 • klín

Tvarovky

 • domovní přípojka DN 200 R1100
 • domovní přípojka DN 200 R400

Doporučená malta

 

Další informace o taveném čediči a čedičových výrobcích pro kanalizace naleznete v katalogovém listu v sekci „Ke stažení“ – Katalogový list E-01.
vejčitý žlab s bočnicí 0000487-0106
Kontaktujte nás
jméno a příjmení *
e-mail *
firma
telefon
dotaz *
příloha
Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři.
Položky s hvězdičkou jsou povinné.

Distribuce dlažeb v České republice

Distribuce dlažeb v České republice

Distribuce ve světě

Distribuce ve světě

všechna práva vyhrazena    |    mapa stránek    |    Nastavení cookies

© 2010  |  Eutit

Celozávodní dovolená 1. - 12. 7. 2024
 
 
Rádi bychom vás informovali, že v době firemní celozávodní dovolené od 1. do 12. července 2024 nebudeme expedovat zboží a nebudeme vyřizovat poptávky/objednávky.
 
Všechny poptávky a objednávky přijaté během dovolené budou vyřizovány postupně po skončení dovolené.
 
Děkujeme za pochopení a omlouváme se za případné nepříjemnosti.