Eutit
Historie přetavená v úspěch

Eucor

EUCOR

Eucor

EUCOR je materiál vyráběný tavením vhodných surovin v elektrické obloukové peci při teplotě přesahující 2000°C a následnou krystalizací vzniklé taveniny. Tavenina je odlévána do pískových forem běžným slévárenským způsobem.

Konečným produktem je aluminiumzirkonsilikát sestávající se z korundu, baddeleyitu a skelné fáze. Eucor má vynikající vlastnosti, především tvrdost, odolnost proti vysokým teplotám a vysokou chemickou odolnost. 

Použití výrobků z EUCORU

Pro svou vysokou tvrdost se uplatňují v podmínkách extrémně silného abrasivního namáhání, jako pneudoprava křemičitého písku, sintru a to především v ohybech potrubí. Dalšími příklady jsou vyložení odlučovačů, spirálových skluzů, redlerů, míchaček betonů, mísičů apod. 

Odolnost proti vysokým teplotám umožňuje použití na vyzdívky sklářských pecí nad úrovní taveniny, speciální tvarovky hořákových stěn a vlastních hořáků, tvarovky regeneračních komor, koksárenské rampy aj.. Zajímavou možností je použití v odlučovačích popílků s vysokou vstupní teplotou, kde lze využít uvedené vlastnosti včetně chemické odolnosti.

Díky své vysoké pevnosti a odolnosti vůči otěru, lze EUCOR uplatnit úspěšně i v některých metalurgických provozech pro dopravu okují a strusky. Drátovny k jejich spokojenosti používají eucorové vodiče - hřebeny.
 

Výrobky

Firma EUTIT s.r.o. vyrábí z materiálu eucor především odlitky pro vložkování potrubních dílů, ale také rovné dlaždice, radiální dlaždice, tvarovky na míru pro vyložení ocelových plášťů na základě výkresové dokumentace zákazníka. Z eucoru jsou dále vyráběny složité odlitky pro sklářský průmysl, hutní kombináty, elektrárny, teplárny a podobně. 
Tyto firmy, ale i jiné odebírají zejména potrubní díly vyložené eucorem. 
 
 

Hlavní skupiny výrobků z eucoru:  

Dlaždice
Radiální tvarovky
Trouby
Oblouky
Redukce, T-kusy, Y-kusy
Speciální tvarové odlitky
 

Hlavní fyzikální vlastnosti eucoru:

 

tlak.jpg pevnost v tlaku min. 500 MPa (ČSN EN 993-5)

 
diamant.jpg tvrdost podle Mohse min. 9. Stupeň (ČSN EN 101)
  
teplota.jpg použití trvale do 1000°C, krátkodobě až do 1100°C
  
chemie.jpg vysoká chemická odolnost
  
obrusnost.jpg odolnost proti opotřebení max. úbytek 30 mm3 (ČSN EN ISO 10545-6)
 
nasákavost.jpg  pórovitost skutečná min. 10 % obj. (ČSN EN 993-1)
  
mráz.jpg  odolnost proti teplotním šokům dobrá
 
pružnost.jpg pevnost v ohybu min. 50 MPa (ČSN EN 993-6)
 
obj hmotnost.jpg objemová hmotnost 3550 kg.m-3 (ČSN EN 993-1)
Kontaktujte nás
jméno a příjmení *
e-mail *
firma
telefon
dotaz *
příloha
Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři.
Položky s hvězdičkou jsou povinné.

Distribuce dlažeb v České republice

Distribuce dlažeb v České republice

Distribuce ve světě

Distribuce ve světě

všechna práva vyhrazena    |    mapa stránek    |    Nastavení cookies

© 2010  |  Eutit